Zarobek jest możliwy także gdy skorzystamy z produktów sami poprzez własne linki polecające czyli zakładając konta w bankach, gdzie nie ma opłat za prowadzenie konta czy też karty oraz wzięcie darmowych pożyczek ( jest ich już ponad 20 ) zyskujemy nie tracąc nic 🙂

Ranking pożyczek : pożyczki na dowód
Ranking kont osobistych: najlepsze konto w banku

 

Prowizje otrzymujemy za założenie konta bankowego z naszego linku polecającego lub za otrzymanie pożyczki lub już tylko złożenie wniosku o pożyczkę z naszego linku polecającego. Tu link do rejestracji w firmie umożliwiającej zarabianie na polecaniu produktów finansowych głownie Kliknij w link: Program partnerski System partnerski

Rejestracja w Programie partnerskim BANKIER

Poniżej produkty wraz z prowizjami. Wybrano produkty w których mozna mieć darmowe konta bankowe ( 0 zł za prowadzenie konta ) oraz darmowe pożyczki pozabankowe ( 0 zł za pożyczenie pierwszy raz, czyli oddajemy tyle samo co pożyczyliśmy bez dodatkowych kosztów, czyli całkowicie darmowe pozyczki )


Banki: 719 zł
Pozyczki: 1596 zł
Razem: 2315 zł

Banki 719
Produkt Link do wniosku Rodzja produktu prowizja Warunki
Bank nest Załóż konto Konto osobiste 60 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie podpisana umowa o konto osobiste, w ciągu 60 dni od jego uruchomienia nastąpi co najmniej jedno logowanie do bankowości internetowej oraz klient nie odstąpi od umowy o rachunek w ciągu 14 dni od jej podpisania.
IDE BANK Załóż konto Konto osobiste 80 Wynagrodzenie przyznawane będzie za nowego Klienta, który w ciągu 30 dni od złożenia wniosku otworzył i aktywował Konto IDEALNE wraz z Kontem ZOŚKA PRO. Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia dyspozycji o założenie Konta IDEALNEGO: nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy, nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego, nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.
Bank PKO Załóż konto Konto osobiste 90 Wynagrodzenie 90 zł CPS zostanie wypłacone za każdy poprawny wniosek, na podstawie którego zostanie otwarte konto. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie przez Klienta w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za pomocą karty wydanej do rachunku głównego.
Raiffaisen Załóż konto Konto osobiste 100 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza Nowy Klient uruchomi konto i aktywuje do niego kartę. Nowy Klient jest rozumiany jako osoba, która aktualnie nie posiada w banku konta osobistego w PLN lub osoba, która miała konto osobiste w banku w PLN, ale je zamknęła przed 1 stycznia 2016 r., a przy aktualnym wnioskowaniu o rachunek osobisty przeszła poprawną weryfikację w banku. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.
Mbank Załóż konto Konto osobiste 69 Wynagrodzenie w wysokości 42 zł przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca od jego wysłania, zostanie podpisana umowa o konto osobiste. Nie zostanie ono jednak naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie rachunku pochodzić będzie od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie konta w mBanku. Wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 27 zł zostanie przyznane za przelew min. 1000 zł w miesiącu złożenia wniosku o konto lub w miesiącu następującym po tym, w którym złożono wniosek o rachunek bankowy. Drugie wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 26 zł zostanie przyznane, gdy na uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w jednym z trzech pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot. transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta, nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w miesiącu przez okres w ciągu 3 miesięcy. * Dodatkowo wydawcy będzie przysługiwał bonus 25 zł za 30% aktywnych rachunków (zgodnie z definicją aktywności). Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona raz w miesiącu, przez okres w ciągu 3 miesięcy. Rachunki powinny być aktywne w dniu, kiedy bank generuje raport. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Status wysłanego wniosku nie jest automatycznie zmieniamy z Kliknięty na Wysłany w przypadku podpisania umowy drogą elektroniczną. Brak zmiany statusu formularza nie wpływa na jego rozliczenie.
Inteligo Załóż konto Konto osobiste 90 Wynagrodzenie za każde otwarcie konta. Otwarcie konta rozumiane jest jako: przekierowanie potencjalnego Klienta na wniosek o konto Inteligo dostępny na stronie internetowej Banku, a następnie CC Banku dodzwoni się do tego Klienta, a Klient potwierdzi dane we wniosku. Kurier dostarczy umowę. Umowa zostanie podpisana przez Klienta i dostarczona do Banku, a Bank aktywuje konto Klientowi. Obowiązuje zakaz prowadzenia działań SEM.
T mobile UB Załóż konto Konto osobiste 80 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że w ciągu miesiąca od wysłania formularza zostanie podpisana umowa, a następnie w ciągu 60 dni od jej podpisania zostanie wykonana płatność kartą. Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która do dnia złożenia formularza została już zarejestrowana jako wnioskująca o konto osobiste w T-Mobile Usługi Bankowe.
ING BANK Załóż konto Konto osobiste 150 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że w ciągu miesiąca od wysłania formularza zostanie podpisana umowa. Dotyczy to wyłącznie nowych Klientów Banku (czyli takich, którzy nie posiadali wcześniej żadnego produktu Banku, wliczając w to pełnomocnictwa). W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników (w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o konto z tej samej przeglądarki - kolejne mogą nie zostać poprawnie zliczone).Wszystkie udostępnione w programie materiały reklamowe są chronione prawem autorskim. ING Bank Śląski zastrzega, że w komunikacji reklamowej dozwolone jest wykorzystanie tylko materiałów reklamowych udostępnionych i autoryzowanych przez ING Bank Śląski, który potwierdza ich prawidłowość, kompletność i aktualność treści. W związku z tym jakakolwiek zmiana, modyfikacja częściowa lub całkowita autoryzowanych materiałów będzie skutkować natychmiastowym usunięciem partnera z programu.W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania mailingów oraz wykorzystywania materiałów reklamowych przygotowanych bez autoryzacji pracowników banku. Złamanie zakazu grozi wypowiedzeniem umowy i usunięciem konta z programu.
Pożyczki 1596
Produkt Link do wniosku Rodzja produktu prowizja Warunki
Vivus Załóż konto Pożyczka pozabankowa 120 Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie przekierowany do serwisu www.vivus.pl i w ciągu 60 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 PLN ze swojego rachunku bankowego.
Net Credit Załóż konto Pożyczka pozabankowa 55 Wynagrodzenie 55 zł CPA przyznane będzie pod warunkiem, że Klient zostanie przekierowany do serwisu www.netcredit.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto Klient musi potwierdzić poprawne dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 1 gr ze swojego rachunku bankowego. UWAGA: W kampanii obowiązuje zasada "ostatniego kliknięcia" i wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli Klient przed dokonaniem rejestracji zostanie przekierowany do serwisu www.netcredit.pl poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do ostatniego wygenerowanego przed rejestracją pliku cookie. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Obsługa plików cookies w przeglądarce musi być włączona.
Alfa Kredyt Załóż konto Pożyczka pozabankowa 48 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie Klient zostanie przekierowany do serwisu www.alfakredyt.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 zł ze swojego rachunku bankowego. Dodatkowe 30 złotych zostanie naliczone za każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pierwsza pożyczka. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.
Super Grosz Załóż konto Pożyczka pozabankowa 120 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient* zawrze umowę o pożyczkę i nie odstąpi od niej w ciągu 14 dni od przyznania pożyczki. *Nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl Dodatkowo, wiek pożyczkobiorcy musi się mieścić w przedziale 21-80 lat. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu.
Soho Credit Załóż konto Pożyczka pozabankowa 17 Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie przekierowany do serwisu www.sohocredit.pl i dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 1 PLN ze swojego rachunku bankowego. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników. Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji przelewu.
Credit Załóż konto Pożyczka pozabankowa 34 Wynagrodzenie za każdą rejestrację potwierdzoną przelaniem jednego grosza na konto pożyczkodawcy. Dodatkowo za każdą udzieloną pożyczkę - 27 zł. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników. Status wniosków zmieniany jest na „zaraportowany” po weryfikacji przelewu.
Tani Kredyt Załóż konto Pożyczka pozabankowa 65 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa wniosek o pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu http://www.tanikredyt.pl/ i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji oraz zostanie mu udzielona pożyczka.
Via SMS Załóż konto Pożyczka pozabankowa 85 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek na podstawie którego w ciągu 30 dni od daty jego wysłania zostanie udzielona pierwsza pożyczka. W kampanii obowiązuje zasada "pierwszego kliknięcia" i wynagrodzenie za wniosek nie zostanie naliczone, jeśli klient został wcześniej pozyskany poprzez inny kod reklamowy. Zdarzenie zostanie przypisane do pierwszego wygenerowanego pliku cookie.W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. W programie wykorzystywane są pliki cookies, których ważność określono na 30 dni. Obsługa plików cookies w przeglądarce musi być włączona.
Filarum Załóż konto Pożyczka pozabankowa 40 Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie przekierowany do serwisu www.filarum.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 0,01 PLN ze swojego rachunku bankowego.
Pożyczkomat Załóż konto Pożyczka pozabankowa 82 Wynagrodzenie za każdą rejestrację potwierdzoną przelaniem 1 grosza oraz za każdą udzieloną pożyczkę w miesiącu.
Smart Pozyczka Załóż konto Pożyczka pozabankowa 56 Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że nowy klient zostanie przekierowany do serwisu www.smartpozyczka.pl.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić podane przy rejestracji dane osobowe poprzez przelew 1 gr ze swojego rachunku bankowego.
Freezpl Załóż konto Pożyczka pozabankowa 115 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient - czyli osoba, która pierwszy raz składa wniosek o pożyczkę - zostanie przekierowany do serwisu www.freezl.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji oraz zostanie mu udzielona pożyczka.
szybka gotówka Załóż konto Pożyczka pozabankowa 50 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie za rejestrację w serwisie przez nowego klienta, potwierdzoną przelewem weryfikacyjnym. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.
Łatwy Kredyt Załóż konto Pożyczka pozabankowa 80 Wynagrodzenie CPS zostanie przyznane za każdy wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona klientowi pożyczka. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników, wynagrodzenie przyznawane jest za pierwszą pożyczkę klienta
Extra Portfel Załóż konto Pożyczka pozabankowa 100 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona pierwsza pożyczka.
Lendon Załóż konto Pożyczka pozabankowa 115 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na podstawie formularza z prawidłowego oznaczonego linka zostanie udzielona pożyczka dla nowego klienta, o ile pomiędzy jego rejestracją a udzieleniem pierwszej pożyczki nie minęło więcej niż 30 dni.
Ofin Załóż konto Pożyczka pozabankowa 30 Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka gotówkowa (micropożyczka) klientowi, który po raz pierwszy bierze pożyczkę u reklamodawcy. W przypadku, jeżeli micropożyczka zostanie udzielona osobie, która była już wcześniej klientem reklamodawcy, naliczone zostanie 15 zł wynagrodzenia.Z wniosku (e/lead/836) można wnioskować również o pożyczkę ratalną.Wówczas wynagrodzenie w wysokości 95 zł przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie udzielona pożyczka ratalna klientowi, który po raz pierwszy bierze pożyczkę u reklamodawcy. W przypadku, jeżeli zostanie udzielona osobie, która była już wcześniej klientem reklamodawcy, naliczone zostanie 30 zł wynagrodzenia.
Ekspress kasa Załóż konto Pożyczka pozabankowa 60 Wynagrodzenie 60 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem powracającym, wynagrodzenie wyniesie 40 zł CPS. Zmiana statusu wniosku z Kliknięty na Wysłany odbywa się z kilkugodzinnym opóźnieniem od wysłania formularza. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.
Ferratum Bank Załóż konto Pożyczka pozabankowa 60 Wynagrodzenie 60 zł CPS za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie zawarta umowa z nowym Klientem. W przypadku zawartej umowy z Klientem powracającym, wynagrodzenie wyniesie 40 zł CPS. Zmiana statusu wniosku z Kliknięty na Wysłany odbywa się z kilkugodzinnym opóźnieniem od wysłania formularza. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.
In Credit Załóż konto Pożyczka pozabankowa 51 Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem, że klient zostanie przekierowany do serwisu www.incredit.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Ponadto klient musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe przy rejestracji poprzez przelew 1gr ze swojego rachunku bankowego.
MoneyMan Załóż konto Pożyczka pozabankowa 105 Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa i udzielona pożyczka. Wynagrodzenie tylko za nowego Klienta (nowy Klient to taki, który nigdy nie figurował w bazie Klienta. Dostępne raportowanie online. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.
Wandoo Załóż konto Pożyczka pozabankowa 65 Wynagrodzenie przyznane będzie za prawidłowy wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie podpisana umowa i udzielona pożyczka. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Visset Załóż konto Pożyczka pozabankowa 43 Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na podstawie formularza zostanie udzielona pierwsza pożyczka dla nowego klienta. Nowy klient (zarówno indywidualny, jak i posiadający działalność gospodarczą) to taki, który nigdy nie figurował w bazie Visset sp. z o.o. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.